roller steel brush
Bánh cước xoắn
Bánh cước xoắn

Giá bán:  Liên Hệ

phi ngoài* 1 lớp * lổ cốt *sợi cước(mm)

100*1*16*0.5

150*1*22*0.5

200*1*25.4*0.5

250*1*25.4*0.5

300*1*25.4*0.5

Các Sản Phẩm Cùng Danh Mục