CHỔI CƯỚC CÁN 6MM
CHỔI CƯỚC CÁN 6MM

Giá bán:  Liên Hệ

chà góc thép sợi xoắn 3 sợi liên kết với nhau , tạo sự bền bỉ không gảy cước , rất an toàn khi sử dụng

phi 6* cán 6* sợi 0.3*3

phi 8*cán 6*sợi 0.3*3

phi 10*cán 6 * sợi 0.3*3

phi 15* cán 6* sợi 0.3*3

phi 20*cán 6 *sợi 0.3*3

phi 25* cán 6* sợi 0.3*3

sợi thép, chiều dài  có thể đặt theo yêu cầu 

Các Sản Phẩm Cùng Danh Mục