TRỤCCƯỚC CÀO GỖ không cốt
TRỤCCƯỚC CÀO GỖ không cốt

Giá bán:  Liên Hệ

GIA CÔNG THEO QUY CÁCH

ĐỜNG KÍNH SỢI TỪ 0.2MM------0.5MM---0.8MMM...1.MMM

TRỤC 1M3...TRỤC 600MM....TRỤC 1M2 ..

ĐƯỜNG KÍNH LỔ =TỪ 16MM--25---32--35--38---40--42--50--62--83MM

Các Sản Phẩm Cùng Danh Mục