Giới Thiệu

Chuyên sản xuất các loại bánh cứơc thép,cước nylon,cước inox 

Chuyên dùng cho ngành gỗ,ngành giày,ngành điện tử ...

Đừờng kính sợi từ:0.17mm....0.4mm..1.3mm

Sản Phẩm